Privacy wetgeving 25 mei 2018


Privacyverklaring  ''ons bedrijf'' 

25 mei 2018 

Uw privacy is voor ons bedrijf van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd 
netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met uw 
persoonsgegevens. 

Afhandelen aankoop product 
Wanneer u bij ons een product besteld, gebruiken wij uw persoonsgegevens 
om de bestelling af te kunnen handelen en bewaren wij uw gegevens en 
bestelhistorie. Mocht het product via de post bezorgt worden dan mogen wij 
uw persoonsgegevens aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te 
laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of 
creditcardmaatschappij. 

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis 
van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer 
maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke 
bewaarplicht). 

Een product kopen 
U kunt bij ons bedrijf producten en diensten kopen. Hierbij gebruiken wij uw 
persoonsgegevens om de betaling af te handelen. 

Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, 
e-mailadres, naw-gegevens en geslacht. Dit doen wij op basis van uw 
toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer maakt 
van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).
 
Contactformulier 
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. 

Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, betalingsgegevens, naw-gegevens en 
geslacht. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze 
informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. 

Andere partijen 
Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, 
behalve als dat nodig is om uw bestelling verder af te kunnen handelen of als 
de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van 
fraude aangifte mogen doen bij de politie.
 
Reclame 
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of 
diensten. Dit doen wij: 

• per e-mail 
• via social media 

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons 
blokkeren in de mailbox. 
 
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen 
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven 
of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze bedrijfsvoering of als wij dat 
wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden 
van een misdrijf). 

Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Op onze website zijn 
social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van 
deze diensten uw persoonsgegevens. 

Cookies 
Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we 
informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar 
we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
 
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met 
uitleg over cookies. Als u daarna onze webwinkel verder gebruikt, nemen wij 
aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies.
 
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige 
dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer. 

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over 
het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij 
zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. 

Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze 
webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google 
gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen 
bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken 
voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet 
anonimiseren. 

Beveiliging  
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy 
te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen: 

• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd 
  systeem- Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets 
  Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt  
  afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert 

Wijzigingen in deze privacyverklaring  
Wanneer onze website, producten of diensten wijzigt, moeten wij natuurlijk 
ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en 
kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen 
ook apart aan te kondigen. 

Inzage en wijzigen van uw gegevens 
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, 
kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. 

U hebt de volgende rechten: 
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen 
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben 
• het laten corrigeren van fouten 
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens 
• intrekken van toestemming 
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik 

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we 
geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. 

Klacht indienen 
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om 
een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 
Bedrijfsnaam:   H.Bijma
Straatnaam:  Ds.Visscherwei 48
Postcode + Woonplaats:  9233 LC Boelenslaan

Email adres:  hbijma@hotmail.com

Na 17.00 uur  : 0512 - 342094
Overdag tot 17.00 uur : 06 - 14516900

Faxnummer:  0512-340888

K.v.K nummer:  01078685
BTW nummer:  106472343BO1
Rekeningnummer: SEPA: NL65RABO0356468356

(Ook nodig voor betalingen vanuit het buitenland)
BIC: RABONL2U
IBAN: NL65RABO0356468356